Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB izni ile düzenlenmektedir.